کتابخانه مرکزی
 
EnAr

کتابخانه دانشگاه هرمزگان در لیست دریافت کنندگان کتاب بنیاد سیاست گزاری پژوهش توکیو ژاپن

کتابخانه دانشگاه هرمزگان در لیست دریافت کنندگان کتاب بنیاد سیاست گزاری پژوهش توکیو ژاپن

این دستاورد محصول همکاری چندجانبه وزارت امور خارجه ( دفتر نمایندگی بندرعباس)، سفارت ژاپن در ایران و اداره همکاری های علمی و بین المللی هرمزگان است.

3   1
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 791
captcha