کتابخانه مرکزی
 
EnAr

در تور کتابخانه همراه ما باشید

بازدید از کتابخانه مرکزی ویژه دانشجویان نو ورود

 

با توجه به جایگاه ویژه کتابخانه در هر دانشگاه به لحاظ داشتن منابع اطلاعاتی غنی در حوزه‌های مختلفُ، کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه جهت آشنایی با امکانات و نحوه دسترسی به اطلاعات، تور بازدید از این مجموعه را برای دانشجویان نو ورود در تمام مقاطع تحصیلی برگزار خواهد کرد.

تاریخ و ساعت برگزاری تور بازدید از کتابخانه مرکزی برای دانشجویان دانشکدههای مختلف به صورت ذیل میباشد:

دانشکده‌ها

روزهای برگزاری

ساعت برگزاری

دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده مهندسی شیمی و نفت

2 و 4 آبان 1401

از ساعت 12:30 تا 13:30

دانشکده‌ علوم انسانی

دانشکده‌ مدیریت، اقتصاد و حسابداری

7 و 10 آبان 1401

از ساعت 12:30 تا 13:30

دانشکده علوم و فنون دریایی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

9 و 11 آبان 1401

از ساعت 12:30 تا 13:30

دانشکده علوم پایه

14 آبان 1401

از ساعت 12:30 تا 13:30

 

لازم به ذکر است به‌دلیل بر خط‌بودن کلاس‌های درس در دوره همه‌گیری کرونا، امکان حضور سایر دانشجویان علاقه‌مند نیز فراهم است.

7   1
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 1013
captcha