کتابخانه مرکزی
 
EnAr

حق عضویت کتابخانه

حذف حق عضویت

قابل توجه دانشجویان گرامی:

از تاریخ 1404/8/5 طبق مصوبه هیات رئیسه ، حق عضویت  کتابخانه مرکزی حذف و جریمه تاخیر در عودت کتابهای امانتی روزانه مبلغ 5000 ریال تعیین گردید.

2   1
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 496
captcha